Skogen

Markberedning

Genom en väl genomförd markberedning förbättrar vi möjligheten för plantorna att överleva och växa.
Skaderisken från exemplevis snytbaggen minskar samt konkurrensen från hyggesvegetationen.
En markberedning behöver du göra vid all typ av föryngring.
Tänk på att beställa din markberedning i god tid och att den är en färskvara.

Hyggesfritt

Är du redo att ta nästa steg mot ett mer hållbart skogsbruk? Fröviksmetoden har stor omtanke till biologisk mångfald och framtida hållbarhet. Den handlar inte om att avsätta skogen som skyddad utan möjliggör ett brukande som tar till vara på allas intressen, men samtidigt ger avkastning. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

Plantering

Personal med mångårig erfarenhet utför planteringen och vi använder oss endast av plantor av mycket hög kvalitet.

Röjning

Genom att vi röjer fram huvudstammarna i din plant- och ungskog ger vi dig större valmöjligheter inför framtiden med din skog, samt att det klart förbättrar ekonomin i skogsbruket.
Nya naturvärden kan även skapas tidigt genom att lämna lämpliga områden oröjda eller genom att gynna vissa trädslag.

Gallring

Genom att vi, maskinellt eller manuellt, glesar ur din skog skapas ett starkt och högkvalitativt bestånd inför framtiden medan du även kan dra nytta av gagnvirket som uppstår.

Slutavverkning

Vi skapar på ett hänsynsfullt sätt plats för den nya generationen skog med hög fokus på att undvika markskador och ge den nya skogen de bästa möjliga förutsättningarna.

Stadsnära

Våra manuella huggare kan hjälpa till med parkvård, precisionsfällning av träd intill hus och ledningar, hamling, beskärningar och mycket mer.

Markberedning

Genom en väl genomförd markberedning förbättrar vi möjligheten för plantorna att överleva och växa.
Skaderisken från exemplevis snytbaggen minskar samt konkurrensen från hyggesvegetationen.
En markberedning behöver du göra vid all typ av föryngring.
Tänk på att beställa din markberedning i god tid och att den är en färskvara.

Hyggesfritt

Är du redo att ta nästa steg mot ett mer hållbart skogsbruk? Fröviksmetoden har stor omtanke till biologisk mångfald och framtida hållbarhet. Den handlar inte om att avsätta skogen som skyddad utan möjliggör ett brukande som tar till vara på allas intressen, men samtidigt ger avkastning. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

Plantering

Personal med mångårig erfarenhet utför planteringen och vi använder oss endast av plantor av mycket hög kvalitet.

Röjning

Genom att vi röjer fram huvudstammarna i din plant- och ungskog ger vi dig större valmöjligheter inför framtiden med din skog, samt att det klart förbättrar ekonomin i skogsbruket.
Nya naturvärden kan även skapas tidigt genom att lämna lämpliga områden oröjda eller genom att gynna vissa trädslag.

Gallring

Genom att vi, maskinellt eller manuellt, glesar ur din skog skapas ett starkt och högkvalitativt bestånd inför framtiden medan du även kan dra nytta av gagnvirket som uppstår.

Slutavverkning

Vi skapar på ett hänsynsfullt sätt plats för den nya generationen skog med hög fokus på att undvika markskador och ge den nya skogen de bästa möjliga förutsättningarna.

Stadsnära

Våra manuella huggare kan hjälpa till med parkvård, precisionsfällning av träd intill hus och ledningar, hamling, beskärningar och mycket mer.