Timmermattor

Timmermattor

Skogsbruk vid vatten är ett högaktuellt ämne, och hur viktigt det är att undvika markskador är väl känt. Därför är vi på Eka Skog stolta över att kunna presentera vårt eget bidrag för att bidra till minskade negativa effekter av skogsbruket i naturen – spontade timmermattor.

Att mattorna är spontade bidrar till en avsevärt bättre viktfördelning och hållbarhet.

Det förhindrar även sediment som följer med maskinerna att falla ner i vattendragen.Standardmåtten för tillverkning är 19 x 95 x 450 cm.

Pris: 3000 SEK exkl. moms (3750 SEK inkl. moms).

Timmermattor

Skogsbruk vid vatten är ett högaktuellt ämne, och hur viktigt det är att undvika markskador är väl känt. Därför är vi på Eka Skog stolta över att kunna presentera vårt eget bidrag för att bidra till minskade negativa effekter av skogsbruket i naturen – spontade timmermattor.

Att mattorna är spontade bidrar till en avsevärt bättre viktfördelning och hållbarhet.

Det förhindrar även sediment som följer med maskinerna att falla ner i vattendragen.Standardmåtten för tillverkning är 19 x 95 x 450 cm.

Pris: 3000 SEK exkl. moms (3750 SEK inkl. moms).